Inden for mange religioner, der har en lineær tidsopfattelse, findes forestillinger om en dommedag. Dommedag kan enten finde sted på en bestemt dag, eller begivenhederne kan udvikle sig over en periode, som kulminerer i, at denne verden går til grunde. I nogle religiøse traditioner er dommedag en definitiv afslutning. I andre er der forventninger om, at der efter dommedag og denne verdens undergang oprettes en ny verdensorden ved guddommelig indgriben. Dette kombineres ofte med ideen om, at alle mennesker på den dag skal stå til regnskab for deres handlinger i livet. De, der har levet deres liv i overensstemmelse med de religiøse forskrifter og handlet ret, vil leve videre i den guddommeligt styrede samfundsorden, som indstiftes efter dommedag. De, der derimod har levet i modstrid med religionen, fx ved at have begået synder eller uretfærdige handlinger, udelukkes fra at opleve de herlige tider, som følger efter dommedag.