1921-. Britisk socialantropolog, tidligere professor ved University College i London. Har i en række artikler og bøger beskæftiget sig med forholdet imellem sociale kategorier og symbolsystemer.

I hovedværket "Purity and Danger" (1966) argumenterer Douglas for, at forestillinger om, hvad der er rent og urent i et samfund, ikke blot skal ses som regler og ideer om, hvad der er hygiejnisk og smittefarligt. Sådanne forestillinger hænger, ifølge Douglas, sammen med forestillinger om selve den sociale orden. Derfor handler fx brud på tabuer i forbindelse med renlighed ikke blot om "personlig hygiejne", men om selve samfundets fortsatte beståen. Hvis dets kategorier brydes eller ikke respekteres, hænger samfundet ikke længere sammen. Urenhed er uorden.

Mary Douglas udførte størstedelen af sit feltarbejde i Afrika, men i sit senere arbejde har hun inddraget vestlige symbolforestillinger i sine undersøgelser af klassifikation, fx i forbindelse med forestillinger om "risiko". Hendes symbolstudier har rod i den britiske antropologis strukturfunktionalistiske tradition, fx A.R. Radcliffe-Brown, og trækker dermed også på arven fra den franske sociolog Emile Durkheim. Symboler betragtes som en del af den sociale virkelighed, og fortolkningen af symboler i religiøs tro og praksis anses for det vigtigste inden for denne "neo-durkheimianisme" i antropologi og religionsvidenskab.