Navn på de dravidisk talende folk der bor i Sydindien.

De tilhører en anden sproggruppe end den nordindiske, som er påvirket af de ariske indvandrere. Det betyder, at man i den nyere sprogforskning ser en mulig forbindelse mellem dem og den Induskultur, arierne mødte, da de vandrede ind i det nordlige Indien. En antagelse, som er blevet brugt af de sydindiske nationalismebevægelser.