Læren om digtekunst. Bruges som benævnelse både for Snorres håndbog for skjalde indeholdende de nordiske myter (den yngre edda) og om de ældre gudekvad i det middelalderlige håndskrift "Codex regius" (den ældre edda).

Kvadene i den ældre edda går måske tilbage til 800-1000. Snorres edda er fra begyndelsen af 1200-tallet. Teksternes kildeværdi begrænses af, at de er skrevet af kristne forfattere, omend fx Snorre tydeligt nok har næret sympati for den gamle nordiske livsopfattelse.