Protestantisk teologisk bevægelse med rod i Kierkegaards tænkning og den dialektiske teologi. Filosofisk set bygger den på en eksistensfilosofisk menneskeopfattelse.

Betegnelsen skal blandt andet tjene til at adskille fx Bultmanns teologi fra Barths dialektiske teologi. Eksistensteologien betoner, at den kristne forkyndelse taler til mennesket i en historisk situation. For eksistensteologi er teologi (lære om Gud) derfor i virkeligheden antropologi (lære om mennesket) sådan forstået, at der til ethvert udsagn om Gud svarer et udsagn om den menneskelige eksistens. Teologi kommer med andre ord til at dreje sig om menneskets eksistens og ikke som mytologien om Guds/guders liv og gerning. Eksistensteologien har været en betydningsfuld inspiration for den danske Tidehvervs-bevægelse.