Bruges både som betegnelse for eksistensfilosofien i almindelighed og i snævrere forstand om J.P. Sartres filosofi. Kan endvidere som idéhistorisk begreb betegne en bred kulturstrømning, der er præget af eksistensfilosofiske temaer.

At betegne eksistensfilosofi i almindelighed som eksistentialisme kan tilsløre, at der er ganske store forskelle mellem forskellige tænkeres udformning af eksistensfilosofien.