En ikke særlig præcis betegnelse for sindstilstande, hvor man er "ude af sig selv". Man bruger også udtrykket "Altered States of Consciousness" (ASC), ændrede bevidsthedstilstande. Der kan være tale om tilstande af ekstrem koncentration eller ophidselse, som sætter den daglige bevidsthed ud af spillet.

I ekstatiske religionsformer tydes ekstasen som et vidnesbyrd om, at overnaturlige kræfter er på spil, fx at en gud eller en ånd har taget bolig i ekstatikeren (besættelse), eller at ekstatikerens sjæl har forladt legemet for at søge kontakt med guder eller ånder andetsteds. Ekstase kan fremkaldes ved rytmisk bevægelse, ved meditativ teknik eller ved rusmidler.