Profet i Israel under kong Akab, 9. årh. f.v.t.

Elias og hans discipel, Elisa, betragtes som tidlige repræsentanter for den profetiske reaktion imod sammenblandingen af Jahvereligion og kana'anæisk religion, som senere bekæmpedes heftigt af profeter som Amos, Mika, Hosea og Esajas