Etisk og værditeoretisk opfattelse der hævder, at vurderingsudsagn ikke udtrykker påstande, men alene udtrykker følelser eller holdninger.

Fx er sætningen "det er forkert at lyve" meningsløs i den forstand, at den hverken er sand eller falsk. Den udtrykker blot uvilje imod løgn og et ønske om, at andre deler denne uvilje