Erkendelsesteoretisk retning der hævder, at al viden om virkeligheden stammer fra sanseerkendelsen. Foruden den umiddelbare sansning tillægger empirismen også metodisk gennemført og eksperimentelt efterprøvet sanseiagttagelse gyldighed.

Empirismens største problem er, at det ikke er muligt ved sanseerkendelse at opnå absolut sikker viden, men kun statistisk sandsynlighed. Empirismen bygger på induktive slutninger fra det specielle til det generelle. Fx kan iagttagelsen af, at en spurv, en solsort, en svale etc. kan flyve, føre til den generelle konstatering, at fugle kan flyve.