"Åbenbarelse", "tilsynekomst", især om en guds eller noget guddommeligts pludselige tilsynekomst. I videre betydning kan ordet også anvendes om religiøse tekster, der er anbragt eller formuleret sådan, at de fremstår ikke som information eller argumenter, men som en guddommelig tilsynekomst.