Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Etiopiske Kirke, Den

En af de orientalske ortodokse kirker. Udgør et forbillede for de afrikanske uafhængige kirker på grund af Etiopiens og Den Etiopiske Kirkes uafhængighed af europæiske kolonimagter.

Den Etiopiske Kirke er en national kirke, som blev forsvaret af landets politiske leder, kejseren, indtil en revolution i 1974 afsatte ham. Kirken fastholder sabbaten, lørdag, som helligdag, de gammeltestamentlige jødiske spiseregler og omskærelsen af drengebørn. Kirken har to sakramenter: Dåb og nadver. Kirkebygningerne er opdelt i tre dele: Et allerhelligste, et helligste og et helligt område for menigheden. Gudstjenestesproget er det sprog, som blev talt i Etiopien, da kirken blev etableret. Kirken har sin egen liturgi præget af salmesang. Det er den eneste af de orientalske kirker, der ikke er en minoritetskirke, og den stod indtil 1959 formelt under Den Koptiske Kirke. Kirken missionerer traditionelt ikke, men har siden 1950 på opfordring fra kirkesamfund, som identificerer sig med den af kulturelle og racemæssige grunde, sendt præster til Nordamerika, Caribien og det øvrige Afrika.