Den bøn som Jesus ifølge Matthæus 6,9-13 og Lukas 11,2-4 lærte sine disciple som et mønstereksempel på oprigtig bøn. Lukas' version har kun fem bønner mod Matthæus' syv og er muligvis den ældste. Måske skal Matthæus' form henføres til et jødekristent og Lukas' til et hedningekristent miljø.

Indholdsmæssigt fremtræder Fadervor (latin pater noster) som en bøn beregnet til at bedes med henblik på de sidste tiders nærhed. Men den har allerede tidligt vundet indpas som en bøn, der hørte hjemme i såvel det daglige som det gudstjenestelige fromhedsliv, og den har her vundet en sådan popularitet, at den i den folkelige religiøsitet kunne udvikle sig til en magisk remse eller formel, der blev brugt som afværgemiddel i overhængende faresituationer.