Family of Love. Indtil 1979 kendt som Guds Børn (Children of God); kristen bevægelse grundlagt i Californien i slutningen af 1960'erne af David Brandt Berg. Bevægelsen vakte meget stor offentlig modstand i 1970'erne pga. dens kontroversielt frie seksualmoral, herunder opmuntring af medlemmerne til at udøve den særlige rekrutteringsmetode over for nye medlemmer, der fik navnet "flirty fishing". Denne praksis blev dog opgivet, navnet ændret, og i dag findes der højst 3.000 tilhængere i hele verden.

David Bergs lære var i udgangspunktet temmelig konservativ kristen med stærk vægt på et apokalyptisk perspektiv og på Guds modvilje mod verdslige magtstrukturer som fx regering og økonomiske systemer og mod en organiseret kirke. I 1969 begyndte Berg at modtage åbenbaringer, og han betragtede sig i stigende grad som profet (Moses David). Berg profeterede, at den nuværende korrupte verdensorden ville bryde sammen, og at kun en revolution kunne gøre Guds verden til virkelighed. Disciplene skulle være foregangsmænd og kvinder for det nye kærlige gudssamfund, og i de såkaldte Mo-breve opfordrede David til en "fri kærlighed", som kom til at omfatte en række kontroversielle sexuelle aktiviteter; bl.a. søgte man at fremme børns seksualitet.

I 1975 var medlemstallet mellem 7.000-10.000.

Efter en omfattende kritik og forfølgelse fra det omgivende samfund reorganiserede Berg i 1979 bevægelsen. Den fik navnet Familien, og Berg blev nu Father David eller blot Dad (far).