Udtalelse om et spørgsmål eller emne fra en islamisk retslærd. Retslærde fra forskellige islamiske institutioner og læreanstalter udsender løbende fatwaer, som kan omhandle alt fra anvisninger på korrekt handlemåde i dagligdags situationer til principielle erklæringer om holdningen til et givet religiøst eller politisk emne.

Forskellige islamiske retslærde kan udstede afvigende fatwaer om det samme emne, eller en retslærd kan erklære en anden retslærds fatwa for ugyldig. En fatwas gyldighed er således afhængig af, om andre muslimer er enige i den fortolkning af islams hellige skrifter, som ligger til grund for den givne fatwa.