Gren af shia-islam, betegnes på arabisk zaidiya efter Zaid ibn Ali, som denne linies tilhængere, kaldt zaiditter, betragter som den femte og sidste imam.

Zaiditters islamtolkning ligger således meget tæt på sunni-islam. Mange af de dogmer, som fastholdes af syv- og tolv-imam-shiitter, afvises af zaiditterne. Bl.a. tror de ikke på Mahdien og dennes skjulthed og heller ikke på begrebet om forstillelse (taqiya). Desuden afviser zaiditterne ikke, i modsætning til andre shia-muslimer, gyldigheden af islams tre tidligste kaliffers lederskab.

Zaiditter lever hovedsagelig i Yemen, hvor det zaiditiske imamat regerede fra 901-1962