Kinesisk "vind og vand". En kinesisk divinationsform hvor man ved hjælp af et særligt kosmologisk kompas søger at finde det rette sted for en bygning eller en grav i landskabet. JPS

Fenrisulven: Dæmonisk væsen i den nordiske mytologi, hører til Lokes afkom og bekæmper Odin i Ragnarok. BT

fester: Religiøse fester er i reglen fastlagt i et folks festkalender eller i forhold til faste årlige begivenheder som såning og høst. Festen danner ramme om kultiske begivenheder og forankrer disse i familiens, landsbyens eller hele folkets fællesskab. Deltagernes fællesmåltider, gavegivning, praktiske opgaver og eventuelle roller i kulten forankrer samtidigt fællesskabets hele orden i de kultiske begivenheder. Disse kan hente deres stof og religiøse indhold fra folkets eller religionens mytologi og historie og fra årstidens karakteristiske begivenheder i naturen og menneskelivet. Se foruden under de enkelte religioner også kalenderrite, kultdrama, nytår, Mauss