1804-72. Tysk filosof, elev af Hegel og i opposition til dennes idealisme, talsmand for en naturalistisk materialisme. Formulerede en religionskritik der ser Gud som en projektion eller spejling af menneskets ønsker og behov. Det, mennesket savner mest og stræber efter i sit liv, projicerer det i religionen ud i en verden uden for mennesket, tilkender det der en selvstændig eksistens og benævner det med ordet Gud.

Ifølge Feuerbach er det således ikke, som Bibelen hævder det, Gud, der har skabt mennesket i sit billede, men omvendt mennesket, der skaber Gud i sit eget billede. Hvis man vil finde sandheden i religionens sætninger, skal man derfor bytte om på subjekt og prædikat, så fx sandheden i udsagnet "Gud er kærlighed" er, at kærligheden (af mennesket) er (blevet gjort til) Gud.

Feuerbachs materialisme har fået et markant udtryk i hans menneskesyn, som han har formuleret i sætningen: "Der Mensch ist, was er isst". (Mennesket er, hvad det spiser).

Feuerbachs religionskritik anerkendes og overtages af Karl Marx.