Kærlighed til visdom. Betegner bredt forstået det samme, som man kalder en verdensanskuelse. Mere snævert forstået betegner det en verdensforståelse, som bygger på argumenter, hvorved filosofi nærmer sig begrebet videnskab, dog med den forskel at filosofien beskæftiger sig med virkeligheden som helhed, mens de forskellige videnskaber beskæftiger sig med hver sit delaspekt af virkeligheden.

Filosofien kan inddeles på forskellige måder. I oldtiden sondrede man mellem fysik (i betydningen naturfilosofi) og etik (som også omfattede bevidsthedsfilosofi og psykologi). En anden udbredt opdeling skelner mellem logik, erkendelsesteori, metafysik og etik. Endelig kan man operere med en opdeling i teoretisk filosofi (semantik, erkendelsesteori og videnskabsteori) og praktisk filosofi (værditeori, etik, æstetik, retsfilosofi og religionsfilosofi).