Arabisk "indsigt". Angiver den islamiske retsvidenskab og studiet af denne. Fiqh beskæftiger sig med studiet af islamisk lov (sharia) og omhandler alle livets områder, både religiøs livsførelse og rituelle pligter og familie-, handels- og strafferet.