Læren om De Fire Ædle Sandheder er et af grundelementerne i den buddhistiske lære. Den forklarer, at livet er lidelse, årsagen dertil, at lidelsen kan ophøre, og angiver vejen væk fra lidelsen.

Læren om De Fire Ædle Sandheder blev fremsat af Gautama Buddha i Benaresprædikenen, den første prædiken han holdt efter sin oplysning eller fuldstændige erkendelse, og hvor han satte lærens hjul i gang. Hans forståelse af livet som lidelse (duhkha) eller det modsatte af, hvad vi forbinder med lykke, var det, der fik ham til at erkende, at verden er relativ - en betinget konstellation af elementer, der bygger på foranderlighed. "Frelsen" eller "Lykken" finder man derfor ved at frasige sig sansernes magt, begæret efter livet og den falske bevidsthed om, at der findes noget evigt bestående som et jeg, et selv (atman), der konstituerer personligheden. Alting er blot betinget af en række ubestandige elementer, skandhaerne, der samlet udgør tilstedeværelsen af alle tilsyneladende former i verden. Ved at erkende dette ville man kunne befri sig fra enhver binding til livet.

Buddha optræder som en traditionel indisk læge i sin firetrins analysemetode, som den kommer til udtryk i De Fire Ædle Sandheder. Ifølge Buddha-legenden blev han da også født med lægeurter i hånden. Dvs. han er kommet til denne verden for at helbrede menneskeheden fra den dødelige sygdom, der hedder livet eller bundethed til livet:

1. Den første Ædle Sandhed er selve diagnosen af, at der er en lidelse: Livet er ubestandigt. Det beror kun på skandhaernes samvirken, uden tilstedeværelsen af et jeg.

2. Den anden Ædle Sandhed er selve analysen af lidelsens ophav: Den findes i tørsten efter det jeg, som ikke findes. Tørsten har sin baggrund i uvidenhed, der netop holder tilværelsens hjul eller genfødslernes kredsløb i gang (årsagskæden).

3. Den tredje Ædle Sandhed er, at der findes en helbredelse: Hvis man erkender denne livstørst og slukker den, vil man stoppe lidelsen. Således vil man kunne opnå fuld Oplysning, dvs. blive en buddha og få muligheden for at indgå i nirvana.

4. Den fjerde Ædle Sandhed: Vejen, der fører til lidelsens ophør er Den Otteleddede Middelvej. Ved at følge den vil man kunne få bugt med uvidenhed og begæret efter livet, dvs. livstørsten vil blive slukket.