1900-. Tysk filosof. Fremtrædende repræsentant for den filosofiske hermeneutik.

Ifølge Gadamer er udgangspunktet for enhver fortolkning af os selv og vor omverden, at vi bevæger os inden for en fortolkningshorisont, en for-forståelse, der bestemmer, hvilke spørgsmål vi kan stille, og hvilke grundbegreber og forudsætninger vi opererer med. I forståelsen af en fremmed tekst sker der en "horisont-sammensmeltning", hvor vor egen horisont ændres i mødet med tekstens forståelseshorisont.