"Den hurtigt løbende". Den helligste af Indiens hellige floder, hvis vand siges at have rensende effekt. Floden personificeres som en modergudinde af samme navn.

Floden, der siges at udspringe af gudernes fødder, er mål for pilgrimsfærd. Og man ser tusindvis af badende mennesker på bestemte hellige dage i byerne Varanasi (Benares), Hardwar, Rishikesh og Allahabad, der alle ligger ved flodens bred. Mindst én gang i livet bør en hindu bade, se, berøre eller drikke noget af dens vand. Derved renses man for sine synder, og éns karma forbedres. Særlig fortjenstfuldt er det at få sin ligfærd foretaget ved flodens bredder, specielt i Varanasi, og sin aske spredt ud i flodens vand