1873-1957. Fransk antropolog som i 1909 introducerede begrebet overgangsriter i bogen "Les rites de passage". Overgangsriter er, ifølge van Gennep, de ritualer som bestemmer overgange fra ét stadium til et andet eller fra én verden (social eller kosmologisk) til en anden. Disse er kendetegnet ved en treleddet forløbsstruktur:

1. udskillelsesfasen,

2. den liminale fase,

3. inkorporationsfasen.

Van Genneps treleddede faseopdeling af overgangsriter er anvendt inden for studier af ritualer frem til i dag, og en række forskere, fx Victor B. Turner, har tilført den nye aspekter og nuancer.