1058-1111. Muslimsk retslærd, teolog og mystiker (sufi), forfatter til en række værker om islamisk teologi og mystik. Al-Ghazzalis værker sammenfatter de sunni-islamiske retsskolers teologi og dogmatik og bygger bro mellem ortodoks sunni-islam og sufisme