Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Giddens, Anthony

1938-. Engelsk professor i sociologi ved University of Cambridge. Giddens er ikke sociolog i snæver forstand, men lader sig påvirke af både historie, psykologi, antropologi, litteratur, politologi og geografi i en form for tværvidenskabelig analyse af det moderne samfund og moderniteten.

I sine undersøgelser af modernitet, bl.a. i bogen "Modernity and Identity" fra 1991 (oversat til dansk i 1997), understreger han, at modernitet, der skal forstås på et institutionelt niveau, ikke blot ændrer på det sociale liv, men også på de personlige aspekter af en erfaring. Hans pointe er, at modernitet ikke blot medfører en øget globalisering, den berører også de personlige dispositioner på individplan. Et af modernitetens særlige træk er, at den skaber en gensidig forbindelse imellem de to yderpunkter, som han også kalder det ekstensionelle, dvs. forandringer i institutionerne og forandringernes geografiske omfang, og det intensionelle, dvs. en beskrivelse af forandringsprocessernes intensitet med særlig vægt på de konsekvenser, de har på vores hverdagsliv, på identitet og personlighed.

Således fokuserer han på, hvordan nye selvidentitetsmekanismer vokser frem, der på den ene side er påvirket af de moderne institutioner, men som på den anden også påvirker dem. Selvet er altså ikke et passivt væsen, der blot bestemmes ud fra ydre påvirkninger; det har via personlige dispositioner indflydelse på eller ligefrem forårsager sociale påvirkninger, der kan være globale i deres konsekvens.