Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Girard, René

1923-. Fransk professor emeritus i litteratur og civilisation ved Stanford University, Californien. Har siden 1960'erne bidraget til såvel litteraturvidenskab som religionsvidenskab, bl.a. med sin teori om "det mimetiske begær", dvs. ideen om at menneskets stræben og begær er styret af efterligning (mimesis), hvorfor mennesket begærer det, som andre begærer. Dette begær skaber konflikt. Af denne teori udspringer en anden teori, "syndebuk-teorien". Ifølge denne eksisterer der i ethvert samfund en social orden, som konstant trues af vold og indbyrdes stridigheder (fx som følge af "det mimetiske begær"). Gennem offerritualer ofres en syndebuk - i menneskelig eller anden skikkelse - således at vold og kaos isoleres og ordenen i samfundet kan fortsætte.

Girards forståelse af religion ligger i forlængelse af den franske sociolog Emile Durkheim, idet Girard betragter religion som den faktor, der holder samfundet sammen og forhindrer voldens uhæmmede mekanismer. Væsentlige værker er "La violence et le sacré" (1972; på engelsk: "Violence and the Sacred", 1977); "Des choses cachées depuis la fondation du monde" (1978; på engelsk: "Things Hidden Since the Foundation of the World", 1978) og "La route antique des hommes pervers" (1985; på dansk: "Job - idol og syndebuk", 1990).