Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Gobind Singh, Guru

1666-1708. Sikhreligionens tiende og sidste guru. Han virkede fra 1675-1708 og er primært kendt for at indstifte Khalsabroderskabet, hvorved han giver sikherne en mere militant udtryksform. Desuden redigerede han sikhernes helligbog Adi Granth til dens nuværende form og proklamerede sikhernes gururækkke for afsluttet med ham. Som sikhernes vejleder fremover indsatte han Adi Granth.

Gobind Singh var kun ni år, da han efterfulgte sin far, Tegh Bahadur, som guru. Der lå på dette tidspunkt et stort pres fra mogulkejserne på sikherne om, at de skulle underlægge sig deres magt og omvende sig til islam, hvilket bl.a. medførte, at Tegh Bahur led martyrdøden, fordi han nægtede at omvende sig. Fordi Gobind Singh kun var ni år gammel, lod den daværende mogulkejser Aurangzeb (1658-1707) ham være i 12 år for i stedet at koncentrere sig om det sydlige Indien. Det var et tiltrængt åndehul for den nye religion, og Gobind Singh fortsatte dens organisering stort set der, hvor den femte guru Arjan slap.

For det første gav Gobind Singh Adi Granth sin endelige form ved at føje 115 hymner skrevet af hans far, Tegh Bahur, og én af sig selv til den Adi Granth, som Arjan i sin tid havde samlet.

For det andet indstiftede han det sikhiske broderskab Khalsa, "De rene", for at forberede sit forsvar mod mogulerne. Det skete ved en Baisakhi-fest i foråret 1699. Her skal Gobind have stillet sig op på festpladsen og spurgt efter fem mænd, der ville ofre sig for religionen. Efter nogen tøven meldte fem frivillige sig. Guruen tog dem en ad gangen med ind i et telt og vendte hver gang tilbage med et blodigt sværd. Alle i forsamlingen var overbeviste om, at Gobind havde dræbt dem, men lidt efter kom de fem mænd ud af teltet i levende live. Det var fem geder, der havde måttet lade livet i denne demonstration. Gobind kaldte de fem mænd for Panj Pyares, "De trofaste", og gav dem og sig selv et nyt efternavn, Singh, der betyder løve. Alle mænd, der derefter indgik i broderskabet, fik samme navn, og kvinder, der lod sig indvie, fik navnet Kaur, der betyder prinsesse. Ceremonien afsluttedes med, at forsamlingen drak amrit, mens Gobind Singh forklarede forsamlingen om de fem kendetegn, de fem k´er, broderskabet skulle have.

Det tredje skelsættende træk ved Gobind Singhs virke var, at han erklærede gururækken for afsluttet efter sin død. Den guddommelige Satguru, der havde virket gennem de ti guruer, ville nu tage bolig i Adi Granth og virke igennem den.