Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Golden Dawn, The Hermetic Order of

Engelsk okkult, religiøs bevægelse grundlagt i 1888 af William Wynn Westcott (1848-1925), Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918) og William Robert Woodmann (1828-1891). Bevægelse splittedes i 1903 i småfraktioner, men dens indflydelse på senere okkult religiøsitet er uomtvistelig.

Bevægelsens stærkt synkretistiske religiøse ideologi tog sit udgangspunkt i samtidens interesse for ikke-anerkendte videnskaber som et middel til personlig erkendelse og åndelig indsigt. Ideologien havde elementer fra bl.a. hermetisme, kabbalisme, ægyptisk mytologi samt en række okkulte traditioner, herunder fx tarot, det astrale og de ti sefirot og fra bevægelser som Teosofisk Samfund, Det Rosenkreutziske Selskab (rosenkreutzere) og Frimurerordenen (frimureri), som de tre grundlæggere havde engagement i. Med udgangspunkt i en unik sammentænkning af disse meget forskellige okkult-religiøse retninger udvikledes et hierarkisk, rituelt system med omfattende indvielsesritualer og okkulte praksisformer, hvis systematiske forbillede var universitetssystemet. Medlemmerne skulle via indvielse opnå kendskab til og erkendelse af de teoretiske aspekter ved en lang række magisk-religiøse praksisser samt praktiske færdigheder i at udøve dem.