Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

guna

Sanskrit "bestanddel". Skal nærmere forstås som egenskab eller kvalitet ved ting, dyr eller mennesker i hinduisme.

Gunaerne bliver brugt i forskellige sammenhænge hos flere af de filosofiske skoler i Indien. Den mest udbredte forståelse af gunaerne møder man i samkhya-filosofien, som skelner imellem tre gunaer, der konstituerer tingenes værensform: Sattva (godhed), rajas (lidenskab og handlekraft) og tamas (mørke, træghed). Psykologisk set bringer sattva glæde og lys, rajas skaber aktivitet, der i sidste ende fører fortvivlelse og elendighed med sig, og tamas skaber sløvhed og ligegyldighed. Sammensætningen af de tre gunaer bestemmer en tings eller en persons egenskaber.

Kosmologisk dominerer sattva i gudernes verden, rajas i menneskenes verden og tamas i dyrenes og planternes verden.

I intervallet mellem verdensperioderne (kalpaerne) er de tre gunaer i ligevægt, og naturen er derfor udifferentieret.