Oldnordisk "Den Højes [Odins] tale". Vigtigt kvad i den ældre edda. Indeholder nogle interessante strofer om Odins ofring af sig selv, som peger i retning af, at Odin er visdommens og magiens guddom, og at han har vundet denne visdom gennem kontakt med dødsriget og de underjordiske kræfter.