Arabisk "fortælling" eller "beretning", oversættes ofte med "tradition". Betegnelse for overleveringen af profeten Muhammads sædvane (sunna). Der findes en række hadith-værker, som er blevet til ved, at hadith-kyndige i 800- og 900-tallet har indsamlet beretninger fra muslimer om Muhammads vaner og handlemåde i en række situationer.

Det har ved indsamlingen været vigtigt at godtgøre de enkelte hadithers troværdighed, hvilket blev gjort ved, at der ved hver hadith angives de led, beretningen har gennemgået før nedskrivningen.

Hadith er den vigtigste religiøse tekst i islam næst efter Koranen og benyttes i vid udstrækning til fastsættelse af regler og anbefalinger for korrekt livsførelse, hvilket hænger sammen med synet på Muhammad som et forbillede og eksempel til efterfølgelse.

Inden for sunni-islam findes der seks hadith-samlinger, som anses for at være autoritative. De to vigtigste af disse er de hadith-samlinger, som er indsamlet af al-Bukhari og al-Muslim