Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

1770-1831. Tysk filosof der fik overordentlig stor indflydelse på europæisk tænkning i 1800-tallet. Både Kierkegaard og Marx er påvirkede af Hegel og udviklede hver på sin måde deres filosofi blandt andet i et opgør med Hegel.

Hegels filosofi kan først og fremmest karakteriseres som spekulativ idealisme, idet han tillægger tænkningen og fornuften den helt overordnede plads i sin virkelighedsforståelse. I et berømt citat hedder det således, at "det virkelige er det fornuftige og det fornuftige det virkelige". Da alt er af tankenatur, kan vi kun trænge ind i det ved tankens hjælp. Hegels filosofi fremtræder med andre ord som en logisk panteisme. Alt er bestemt af den absolutte ånd, som mennesket gennem en dialektisk tankeproces kan begribe.

Kierkegaard kritiserer Hegel for at ignorere den eksistentielle side af tilværelsen. "Medens den spekulerende velbårne hr. professor forklarer hele tilværelsen, har han i distraktion glemt, hvad han selv hedder, at han er et menneske, et slet og ret menneske, ikke en fantastisk 3/8 af en paragraf".

Marx' kritik vender sig imod idealismen, der hævder, at det er tanken, fornuften, ideerne, der tillægges den væsentlige betydning. Han peger i stedet på det materielle grundlag for verdensudviklingen.