Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

helligsted

Et kultsted eller et mål for valfart eller pilgrimsfærd. Til et helligsted hører ofte en myte, der fortæller om urtidsbegivenheder på dette sted, eller en legende, der beretter om underfulde tildragelser på stedet. Sådanne fortællinger kan eventuelt knytte an til bemærkelsesværdige naturforekomster på stedet, fx en klippe eller en kilde. Helligstedet kan også være en grav eller et sted, hvor der opbevares relikvier. Det hellige sted kan være opfattet som verdens midtpunkt (axis mundi) eller indrettet som et imago mundi, et billede af verden, fx med afmærkning af verdenshjørner eller andre orienteringspunkter.

Inden for samme religiøse tradition kan flere helligsteder betegne fx verdens midtpunkt eller skabelsens udgangspunkt, uden at det fører til strid og rivalisering. Det drejer sig om en rituel udnævnelse af stedet, ikke om historisk eller dogmatisk sandhed.

HINDUISME: Hver lille lokalitet har sit specielle helligsted, som lokalbefolkningen valfarter til på bestemte helligdage. Det kan være der, hvor deres lokalguddom manifesterede sig eller blot et helligt træ, en hellig flod, en bjergtop eller en hellig kilde.

Der findes dog steder i Indien, som er kendt over hele landet som specielt hellige steder, og som derfor er pilgrimsmål for alle hinduer. Det er især byer som Varanasi (Benares), Hardwar, Rishikesh og Allahabad, der alle ligger ved Gangesflodens bred, men også byer omkring floderne Yamuna, Gogra og Gandaki, der anses som fortjenstfulde at besøge (se Ganges). Disse floder løber alle igennem staten Uttar Pradesh i det nordlige Indien.

Derudover findes der hellige steder, som er sekterisk tilknyttet. I det følgende er kun nævnt et mindre udvalg:

For Krishna-tilhængere er Krishnas fødested Mathura og Vrindaban, hvor han voksede op, af speciel betydning. For Rama-tilhængere er byen Ayodhya, hvor Rama blev født, et vigtigt pilgrimsmål. For gudinde-dyrkere er Calcutta et centralt sted at besøge. Og for Shiva-tilhængere kan nævnes Minakshi-templet i Tamil Nadu (Sydindien) og de bjergrige delstater Kashmir og Himachal Pradesh i det nordligste Indien, der er tilknyttet Shiva i hans mediterende aspekt.

ISLAM: Islams helligste sted er Kabaen i Mekka, som ifølge islamisk mytologi blev opført af Adam og senere genopført af Abraham og hans søn Ismael og dermed var det første helligsted for tilbedelse af Allah. Muslimer betragter desuden byerne Mekka og Medina og det omgivende område som helligt. Det var i disse byer, at islams profet Muhammad levede og virkede, og det var der, den første islamiske stat, som stadig betragtes som et idealsamfund af mange muslimer, blev grundlagt af Muhammad og de tidligste muslimer. Ikke-muslimer er forment adgang til området, og der hersker særlige regler for muslimers opførsel der.

Også Jerusalem er en hellig by for muslimer. Jerusalem udgjorde bederetningen (qibla) i islam, indtil denne blev ændret til Mekka, og det var fra Jerusalem, at profeten Muhammad foretog sin natlige himmelfart

JØDEDOM: Inden for jødedommen betragtes det land, Gud i 1. Mosebog lover Abraham og hans efterkommere, som et helligt land (Eretz Israel) og det land, det er Guds vilje, at det jødiske folk skal bebo. Midtpunktet i dette land og i verden (axis mundi) er Jerusalem. Det kommer bl.a. til udtryk i bibelske profetier, hvor Jerusalem og Tempelbjerget er det sted, alverden skal strømme til ved denne tids afslutning og den messianske tids begyndelse. Det allerhelligste sted er Tempelbjerget (Zion), hvor de to Templer stod, og hvor det er håbet, at der igen vil blive opført et jødisk tempel, hvor tempelkulten kan praktiseres

KIKUYUER: I kikuyuernes oprindelsesmyte definerer figentræer det land, som guden, Ngai, gav kikuyufolkets stamfader, Kikuyu. Samme myte indstifter figentræet som helligsted, hvor der ofres til Ngai. Figentræerne bevogtes af Kikuyu og Mumbi, folkets urmoder. I forbindelse med initiationen til voksentilværelsen afgør prøver ved det lokale, ofte meget gamle og kæmpestore figentræ initiandernes kommende plads i samfundet, som således bekræftes af forfædrene og Ngai.

KRISTENDOM: I den kristne verden har en lang række steder, som er mål for pilgrimsrejser, status af hellige steder. En helt særlig position i denne sammenhæng har naturligvis Det Hellige Land med Jesu fødested og gravsted og desuden Rom, som Den Romersk-katolske Kirkes centrum. Men derudover er der mange eksempler på, at kirker med specielt værdifulde relikvier, hellige kilder og steder, hvor fremtrædende helgener har færdedes eller modtaget åbenbaringer, har fået en position som valfartssteder

SCIENTOLOGI: Inden for Scientologi findes i de fleste af organisationens bygninger et særligt rum, der er indrettet som kontor for religionens nu afdøde grundlægger L. Ron Hubbard. Kontoret står som en påmindelse til scientologer om hans liv og virke, og selv i mindre afdelinger af Scientologi anvendes et rum til denne ihukommelse af stifteren. Dette afspejler den centrale plads, som Hubbard har i Scientologis selvforståelse som den, der har givet muligheden for erkendelse til sine medmennesker. Rummet er alle steder afskærmet af et bånd i døråbningen, så det ikke kan betrædes, Hubbards mange bøger står på reolerne, og det kan være indrettet på forskellige måder: Nogle steder i verden er kontoret forsøgt indrettet i overensstemmelse med hans kontor på Saint Hill, som var det gods i England, hvor han i mange år boede og arbejdede med at udvikle religionen. Andre steder har man indrettet det med en vægtning af genstande, som afspejler hans liv, fx maritime detaljer, og endnu andre steder er det blot et ganske almindeligt kontormiljø med de forhåndenværende møbler.

SIKHRELIGION: Navnet på sikhernes helligsted er en gurdwara, der betyder guruens dør, hvilket henviser til, at man nærmer sig guruen, der vil retlede én på vejen mod erkendelse. Den tiende og sidste guru, Guru Gobind Singh, erklærede gururækken for afsluttet og indsatte i stedet sikhernes helligbog, Adi Granth også kaldet Guru Granth Sahib, "Guruens bog der vejleder", som den der fremover skulle retlede sine tilhængere. Det betyder, at bogen ligger på et helt centralt sted i gurdwaraen på puder og under en baldakin. Og når der læses i den, viftes der over den med hårkoste, så at intet smudsigt skal falde på de hellige ord. Da sikherne går imod billeddyrkelse, er det også bogen, som den eneste manifestation på det hellige, der ofres til. Inden sikherne går ind i gurdwaraen, stilles skoene, og de vasker gerne deres fødder og hænder. Mænd og kvinder sidder som regel adskilt under gudstjenesten, mænd til højre og kvinder til venstre. Det helligste sted og derfor pilgrimsmål er uden sammenligning Det Gyldne Tempel i Amritsar.