I Det Nye Testamente omtales to Herodes-skikkelser:

1. Den jødiske konge, Herodes den Store, som regerede i Palæstina (37 f.v.t.-4 e.v.t.), da Jesus blev født, og som i et forsøg på at udrydde Jesus foranstaltede "barnemordet i Bethlehem".

2. Hans søn Herodes Antipas, der som landshøvding i Galilæa (4-39 e.v.t.) lod Johannes Døber henrette og forhørte Jesus, før Pilatus' domfældelse af ham