Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

hierofani

Græsk "tilsynekomst af det hellige". En central del af religionshistorikeren Mircea Eliades terminologi. Hellige bjerge, træer, bygninger, steder, himmellegemer, symboler, personer m.m. er for dem, der holder dem hellige, tilsynekomster af det hellige, dvs. i dem tænkes det hellige at manifestere sig. Ordet dækker således et vigtigt element i det religiøse menneskes opfattelse af hellige ting: Disse fremstår som delagtige i en højere eller større virkelighed, der tænkes at manifestere sig i dem.

For Eliade er hierofanierne tillige nøglen til de sammenlignende religionshistoriske studier. Hver enkelt historisk hierofani, dvs. ethvert religiøst udtryk, er for de sammenlignende studier en kilde til eller et vidnesbyrd om det hellige i dets forskellige former, og det bliver således efter Eliades opfattelse muligt gennem sammenlignende studier at opstille, hvad han kalder det helliges morfologi (formlære). Derved kommer forskerens bestræbelser til at løbe parallelt med det religiøse menneskes opfattelse af de religiøse udtryk som manifestationer af det hellige, og resultatet bliver en karakteristik ikke af religionen, men af religionens objekt. Eliades projekt kan således med en vis ret siges at være et religiøst projekt, der med sin påstand om det helliges selvstændige eksistens bagved de historiske hierofanier overskrider grænserne for historisk videnskab.