Latin humanus, "menneskelig". En ideologi som med udgangspunkt i sekulære (ikke-religiøse) værdigrundlag som fx rationalitet og videnskabelige og tekniske fremskridt sætter menneskets frihed samt pluralisme og tolerance i centrum.

Humanismen opstod i Europa fra slutningen af 1700-tallet, efter at kristendommens monopol som ideologisk forklaringsmodel ikke længere var en realitet, og den er stærkt inspireret af renæssance- og oplysningsidealer. Mennesket skulle være fri af absolutte autoriteter og opbygge sine samfund ved hjælp af fornuften og den menneskelige erfaring. Derigennem ville det blive muligt at skabe samfund, hvor mennesket havde mulighed for at udvikle sig og forbedre sine livsmuligheder. Ideerne blev populære blandt kunstnere og intellektuelle og imødekom kravene fra en verden, som udviklede sig, og hvis grænser hele tiden udvidedes, bl.a. som følge af øget samhandel og opdagelsesrejser. Humanismens ideer er fortsat af stor betydning for idealer omkring menneskers liv og forhold til hinanden. Et eksempel på humanistisk inspiration er FNs menneskerettighedserklæring fra 1948.