Amerikansk religiøs bevægelse grundlagt af Guy W. Ballard (1878-1939) i begyndelsen af 1930'erne. Gennem fordybelse i og gentagelse af en række hellige lovmæssigheder kan mennesket (gen-)vinde erkendelsen af "I AM Presence", som betegner det forhold, at Gud og den guddommelige kraft er til stede i alle celler i mennesket og i alle dele af universet. I 1984 var der mere end 300 I AM-centre i hele verden.