Arabisk betegnelse for de religiøse pligter, en muslim har over for Allah. Disse religiøse pligter overholdes ved udførelse af følgende rituelle handlinger: Den rituelle renhed, bønnen, fasten, almissen og pilgrimsfærden