Koranens navn for djævelen. Betragtes i islam som en falden engel og beskrives i Koranen som både dæmon (jinn) og engel.