1332-1406. Nordafrikansk historiker og jurist. Ibn Khaldun bliver af mange anset for at være den første sociolog, fordi han ikke bare beskrev historien, men arbejdede med at finde mønstre og opstille teorier om historiens gang og samfundets opbygning og udvikling.

Ibn Khaldun opstillede bl.a. en teori for, hvordan herskernes position udvikler sig i et samfund, der er domineret af dynastier, hvor magten går i arv fra generation til generation. Ifølge denne teori er de første generationer, som selv har oplevet magtovertagelsen, ofte dynamiske og bevidste om deres ansvar. Senere generationer tager i højere grad magten for givet og kan udvikle dekadente træk. Dermed risikerer styret at udvikle sig til despoti, og vejen banes for, at en ny hersker kan overtage magten.

Ibn Khaldun havde en traditionel uddannelse inden for Koran, hadith og islamisk ret. Han tjente som embedsmand og jurist for flere regenter i det nordafrikanske område og fungerede bl.a. som dommer i Ægypten