I bred betydning nærmest det samme som livsanskuelse eller verdensanskuelse, altså sådanne helhedsopfattelser som vi ofte kender som -ismer: Humanisme, liberalisme, eksistentialisme osv., dvs. opfattelser der i den sekulariserede verden i et vist omfang overtager religionernes funktion som sammenhængsskabende faktor i menneskers liv.

En mere snæver betydning af ordet ideologi forekommer hos Marx, hvor det står for de forskellige samfundsklassers bevidsthed om sig selv. De herskende klasser vil da søge at påtvinge de andre klasser deres egen ideologi, således at de pacificeres og affinder sig med undertrykkelsen. Derved bliver ideologien hos de undertrykte til "falsk bevidsthed". Udgangspunktet for en ændring af undertrykkelsestilstanden er derfor ideologikritikken, der skal afdække og afsløre sammenhængen mellem en ideologi og dens ophavsmænds magtinteresser