Den intellektuelle anstrengelse, islamiske retslærde udfolder, når de arbejder med en selvstændig løsning af juridiske og teologiske spørgsmål, som de forsøger at omsætte til anvisninger på praktisk livsførelse.

I shia-islam udfoldes ijtihad stadig, mens de fleste sunni-muslimske retslærde mener, at "ijtihads dør er lukket". Der er således i princippet udelukkende mulighed for at tilegne sig tidligere lærdes argumenter og efterligne disse (taqlid). Denne efterligning er dog ikke statisk m.h.t. de emner, der tages op til behandling. Nye spørgsmål eller fænomener vurderes til stadighed i forhold til anvisninger i islams hellige skrifter og i lyset af tidligere retslærdes argumenter, og ud fra den fortolkende retslærdes overordnede islamfortolkning.