Kirkelig økumenisk forening som beskæftiger sig med information om og dialog med nye religiøse bevægelser og strømninger, fortrinsvis i Danmark. Desuden tilbyder foreningen sjælesørgerisk rådgivning og driver et voluntørprojekt for unge. Foreningens blad "IKON" udkommer fire gange årligt. Foreningen, der har 550 medlemmer, blev stiftet i 1992 efter brud med Dialogcentret.