Ordet benyttes med flere forskellige betydninger inden for islam. I sunni-islam kan ordet imam angive den person, som leder bønnen, en opgave som i princippet kan udføres af enhver muslim og ikke kræver særlige forudsætninger.

Imam benyttes også om retslærde, der fungerer som religiøse vejledere for muslimske menigheder og prædiker i moskeen i forbindelse med fredagsbønnen.

Vigtige islamiske ledere, teologer og retslærde betegnes også imam.

Inden for shia-islam angiver imam den række efterkommere efter Ali og Fatima, som efter shia-muslimsk opfattelse bør lede det muslimske samfund, og som menes at være guddommeligt inspirerede og synd- og fejlfri