Latin in, "i", og manere, "forblive". Betegnelse for det forhold, at et fænomen er indeholdt i (iboende i) et andet. Fx udtrykker panteismens tale om, at Gud er i verden, at det guddommelige er immanent til forskel fra tanken om Guds transcendens