Opfattelse der hævder, at ikke enhver begivenhed er årsagsbestemt, og at man derfor med mening kan hævde, at mennesket har en fri vilje.