En samlet betegnelse for de forskellige filosofiske retninger eller skoler, der har påvirket den indiske tænkning i ca. 2500 år, og som bl.a. har dannet basis for udkrystalliseringen af de forskellige religioner, der findes på det indiske kontinent i dag og i en lang række nye religioner og bevægelser.

Overordnet kan man opdele disse skoler i to grupper: De der anerkender vedaernes autoritet, og de der ikke gør.

Den første gruppe, Astika-mata ("den ortodokse lære"), anser vedaerne, ariernes helligskrifter fra ca. 1500-800 f.v.t., som grundlaget for deres filosofi. Til denne gruppe hører de seks klassiske hinduistiske skoler, de såkaldte darshanaer, ("ret anskuelse, ret skuen"). Inden for hinduismen anses de som seks forskellige tilgange til den samme og eneste sandhed.

Den anden gruppe kaldes Nastika ("den ikke ortodokse lære") og indbefatter jainreligionens og buddhismens filosofi, der netop, ved ikke at anerkende vedaernes autoritet, udskiller sig som selvstændige trossystemer. Til denne gruppe hører også en rent materialistisk orienteret skole kaldet Charvakas lokayata, "Charvakas (skolens stifter) materialisme". Skolen, man regner for at have før-buddhistisk oprindelse, fik dog ikke samme gennemslagskraft som de førstnævnte, og man kender den kun fra modstanderens skrifter.