Opfattelse der hævder individets ret og værdi over for krav om at underordne sig fællesskabets interesser og normer.

Filosofisk set spiller individualismen en væsentlig rolle i humanisme og eksistensfilosofi, der begge lægger vægt på, at det er en væsentlig opgave for mennesket at hævde sin egenart, at blive et selv og ikke lade sig reducere til en ting eller en brik i livets spil. Med baggrund i en sådan menneskeopfattelse kan individualismen kædet sammen med liberalisme føre til en understregning af individets rettigheder frem for dets pligter og således til skepsis eller ligefrem afvisning af, at mennesket er et fællesskabsvæsen, et "politisk dyr" (Aristoteles)