Betegnelse for at drage slutninger ud fra erfaringen, idet man går fra det specielle til det generelle. Fx kan konstateringen, at spurve, krager, svaler, ænder osv. kan flyve, føre til slutningen, at fugle kan flyve